Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavke
A-A+
VizeNa ovome mjestu možete dobiti informacije o
viznom režimu za građane BiH,
kao i za strance koji putuju u Bosnu i Hercegovinu

Državljani BiH za putovanje u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma pored biometrijskog pasoša trebaju posjedovati novac u iznosu 35-70 eura za svaki dan boravka u zemljama EU. Granične službe mogu zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u određenoj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj ćete odsjest.
Državljani BiH pri putovanju u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma moraju posjedovati putnu ispravu koja važi najmanje 3 mjeseca od datuma namjeravanog boravka u zemljama članicama EU ili potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Državljani sljedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, osim s putnom ispravom ili sa valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:
- države članice Evropske unije
- države potpisnice Šengenskog sporazuma
- Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno da posjeduju stranci koji putuju u Bosnu i Hercegovinu iznosi 150,00 KM (ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti) za svaki dan namjeravanog boravka.

Izaberite državu iz izbornika za brzi pristup informacijama.

IZABERITE DRŽAVU
9.2.2012 2:07
JUŽNOAFRIČKA Republika

JUŽNOAFRIČKA Republika

Konzularna pomoć: 
Za konzularnu pomoć nadležna je ambasada BiH u Londonu, Velika Britanija,
ambasada BiH u Tripoliju, Libija.

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava za državljane BiH (Viza se izdaje u Atini):

Obična putna isprava DA
Obična biometrijska putna isprava DA
Službena biometrijska putna isprava DA  
Diplomatska biometrijska putna isprava DA  


Kontakt Ambasade Južnoafričke Republike u Atini:

Adresa: 60 Kifissias Avenue, Marousi, 15125, Athens, Greece
Tel: 0030 210 617 8020
Fax: 0030 210 610 6640
Mail: athens.consular@dirco.gov.za

Državljanima Južnoafričke Republike prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine potrebna je viza.

Savjeti za putovanje: Prilikom podnošenja zahtjeva za vizu, putna isprava mora važiti najmanje dodatnih šest mjeseci i osoba mora imati najmanje divje prazne stranice u putnoj ispravi. U suprotnom, bez obzira na vizu, osoba može biti vraćena sa granice. Viza se može produžiti u zemlji prije isteka važenja iste. Preporučuje se prije putovanja kontaktirati nadležnu Ambasadu i zatražiti najnovije informacije o uvjetima ulaska u zemlju.

Sigurnosni uslovi:
Postoji rizik putovanja zbog zabilježene vrlo visoke stope kriminala.
Zone rizika: U Johannesburgi, izbjegavti kvartove Hillbrow, Yeoville, Berea i Bruma. Biti na oprezu u Central Business District (CBD) a naručito na autobuskoj stanici Rotunda.
U Durbanu, izbjegavati šetalište uz more Victoria noću, podzemne prolaze Workshop Shopping Centra, i luku Victoria, kao i Point Road, okolicu Wheel Shopping Complexa, i uvijek biti na oprezu na plaži.
U gradu Cabo ne bi trebalo šetati noću.
Izbjegavati željezničke stanice a naručito vožnju linijom Johanesburgo-Pretoria i uopće prigradske linije.   
Zone srednjeg rizika: Urbane zone noću.  
Zone bez problema: Sva turistička odredišta.

Sanitarni uslovi: Privatne klinike su vrlo kvalitetne. Visoka stopa oboljelih od SIDE u Južnoj Africi. Pojava malarije u oblastima Northern Province i Mpumalanga. Preporučuju se lijekovi protiv paludizma ako se želi posjetiti Park Kruger. Zone malarije su : Kwazulu Natal i  Limpopo. U Južnoafričkoj Republici nema rizika od žute groznice, a dokaz o cijepljenju se traži ukoliko osoba dolazi iz zemlje u kojoj je prisutna žuta groznica.

Droge: Kazne i do 25 godina.

Pozivni broj: ++27

Izaberite državu iz izbornika za brzi pristup informacijama.

Na internet stranici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine nalazi se sljedeće:

Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (87/12)

Uputstvo - vize za građane Kosova