Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavke
A-A+
VizeNa ovome mjestu možete dobiti informacije o
viznom režimu za građane BiH,
kao i za strance koji putuju u Bosnu i Hercegovinu

Državljani BiH za putovanje u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma pored biometrijskog pasoša trebaju posjedovati novac u iznosu 35-70 eura za svaki dan boravka u zemljama EU. Granične službe mogu zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u određenoj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj ćete odsjest.
Državljani BiH pri putovanju u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma moraju posjedovati putnu ispravu koja važi najmanje 3 mjeseca od datuma namjeravanog boravka u zemljama članicama EU ili potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Državljani sljedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, osim s putnom ispravom ili sa valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:
- države članice Evropske unije
- države potpisnice Šengenskog sporazuma
- Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno da posjeduju stranci koji putuju u Bosnu i Hercegovinu iznosi 150,00 KM (ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti) za svaki dan namjeravanog boravka.

Izaberite državu iz izbornika za brzi pristup informacijama.

IZABERITE DRŽAVU
9.2.2012 11:06
DOMINIKANSKA Republika

DOMINIKANSKA Republika

Konzularna pomoć: 
Za konzularnu pomoć nadležna je ambasada BiH u Vašingtonu i generalni konzulat BiH u Čikagu, SAD.

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava za državljane BiH:

Obična putna isprava DA Viza se izdaje u Milanu 
Obična biometrijska putna isprava DA Viza se izdaje u Milanu
Službena biometrijska putna isprava DA Viza se izdaje u Milanu 
Diplomatska biometrijska putna isprava DA Viza se izdaje u Milanu 

Državljanima Dominikanske Republike prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine potrebna je viza. Viza se izdaje u Vašingtonu ili Čikagu - Sjedinjene Američke Države.

Sigurnosni uslovi: Nemamo saznanja koja bi ukazivala na odgodu putovanja.

Izaberite državu iz izbornika za brzi pristup informacijama.

Na internet stranici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine nalazi se sljedeće:

Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (87/12)

Uputstvo - vize za građane Kosova